پرشيا خوابگرد شده
Wednesday, July 09, 2003

٭ برای بوی خوش تو، که هنوز پر از اسطوره‌ای
وقتش بود که باز به این قصه دلنشین دل می‌دادم. این داستان هیچ وقت تکراری نمی‌شد. ملحفه سفید رو روی سرم کشیدم...وزن هوا بود که روم سنگینی می‌کرد یا ملحفه بود که تنم رو فشرده کرده بود؟ تمام سلولهام داشت از هم باز می‌شد، مثل چینی سرد و گرم شده، پوستم ترک برداشته بود. داغ داغ بودم. چشمهام رو بستم ، رفتم رو هوا...پریدم ...مثل پر. باد زد زیر پاهام، شدم گرده، توی هوا به رقص دراومدم. هوا از من پر شد. رفتم به سمت جنوب، در امتداد گرمای نفس گیر و رطوبت سنگینی که می‌شد با چاقو به دو نیم کرد. ریخته شدم به درون یک دنیای آشنا. جایی شبیه کوچه های آشنای توی خواب..
ملحفه خیس شده بود از عرق روی پیشونیم. بلند شدم و نشستم و به صدای شب گوش دادم...
باز سبک شده بودم. ایستادم. کجا بودم؟ بین گندم زارهای بین النهرین. بوی گندم بیدارم کرد. طلا روی طلا. گشتم بین کشاورزها، دنبال چهره آشنا. شناختنت سخت نبود. خم شده بودی روی زمین. پوست آفتاب سوخته ات برق می‌زد. سر خوردم تو گندمها...مشغول کار بودی ندیدی من رو، ابر شدم اومدم بالای سرت، سایه انداختم روت. وسعت گندم زار به من سلام کرد. ساقه گندم شدم تو مشتهات، منتظر داس‌ات، درو کردی رفتی. چرخیدم دیوونه وار میون دستها و پاهای کشاورزها، که آواز می‌خوندن و درو می‌کردن... زمین شدم زیر پاهات، قطره های عرقت ریخت رو تنم، نوشیدمشون، پا گذاشتی رو وسعت نادیده ام و رفتی. نسیم شدم وزیدم به تنت، سرت رو بالا آوردی نفسی تازه کردی، من رو در خودت کشیدی، دستت رو حائل کردی زیر تیغ خورشید، کمر راست کردی، زیر لب چیزی گفتی و من حروف رو تو هوا ازت دزدیدم. صدای تو به کسی نرسید، من وازه های مهربون رو بلعیده بودم. لبهای تشنه ات من رو به خودشون دعوت کردن. بوسیدمت. دهنم شور شد. جرعه آبی شدم ...و تو من رو حس کردی، چشیدی، سرازیر شدم توی وجودت. من رو کشیدی تو خودت، ذوبم کردی....محو شدم توی رگهات. دیگه من نبودم. گشتم درون تو... تمام قصه های خوب دوموزی و اینانا رو با هم دوره کردیم...از تموز گذشتیم و به خودمون رسیدیم.
مثل بخار هوا از تو جدا شدم. دیدم با زمین درآمیختی. شدم نطفه، شدم زندگی، شدم جوانی، شدم آب حیات، ریختم روی زمین. زمین از من و تو آبستن شد...تمام خاک میان رود از من و تو آبستن شد. بوی گندم همه جا رو گرفت...
چشمهام رو باز کردم. بوسیدمت.
صفحه اصلی